KWALIFIKACJE

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt. Mam za sobą 20 letni staż pracy w zawodzie. Pierwsze lata po studiach pracowałam w Pracowni Badań Psychologicznych,  szkoląc swój warsztat diagnostyczny i metodologiczny. Doświadczenie klinicznie i psychoterapeutyczne zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Legionowie, którą współtworzyłam od 2004 r. Staż kliniczny odbyłam na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego. Współpracuję także z Centrum Integracji Psychicznej i Somatycznej w Warszawie. Od 11 lat prowadzę praktykę prywatną.
Należę do  Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT), Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dbam o własny rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych, treningach i seminariach warsztatowych i regularnie korzystając z superwizji. Obecnie studiuję w Szkole Superwizorów Gestalt, prowadzonej przez Gestalt Studia (Czechy) oraz IpsiG (Włochy).
Prowadzę psychoterapię indywidualną w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym, korzystając także z dorobków innych nurtów. W sposób szczególny kieruję swoją ofertę do osób wysokowrażliwych / cierpiących z powodu depresji / mających trudność z uzyskaniem niezależności. Pracuję z osobami pełnoletnimi.

Wykształcenie

1994-2000 Studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2000-2002 Studia podyplomowe z Integralnej Profilaktyki  Uzależnień na UKSW
2005-2009 Studium Psychoterapii SPCh (podejście integratywne)
2012-2016 Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie

Staże

2000-2002 Staż w Poradni Anonimowej dla Młodzieży i Rodziców
2014 Staż Kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Treningi rozwojowe i self-experience

2005 Trening Interpersonalny
2006  Trening Intrapsychiczny, Trening Komunikacji
2007  Trening Terapeutyczny 
2008-2009 Grupa Balinta
2010-2011 Warsztaty Teatralne
2013 Trening Otwarcia w podejściu Gestalt
2014 Trening Terapeutyczny w podejściu Gestalt
2016 Trening Terapeutyczny w podejściu Gestalt
2018 Kurs redukcji stresu mindfulness MBSR
2019-2020 Grupa genogramowa
2021 Kurs dietetyki

Szkolenia, warsztaty

2007 
Szkolenie „psychoterapia behawioralno – poznawcza” Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska
Szkolenie: „Psychoterapia Psychoanalityczna” Małgorzata Ojrzyńska
Szkolenie: „Psychoterapia psychodynamiczna” Maciej Pilecki
„Warsztaty Umiejętności Terapeutycznych – techniki psychoterapii indywidualnej”  Anna Ostaszewska, Lena Wojdan
2008
„Warsztaty Umiejętności Terapeutycznych – techniki terapii grupowej”  Maria Golczyńska 
Szkolenie: „Psychoterapia Gestalt” Andrzej Wroński
2009
„Warsztaty Umiejętności Terapeutycznych – techniki psychoterapii integratywnej” Anna Ostaszewska, Lena Wojdan
Szkolenie: „Systemowa Terapia Rodzin” Ewa Stankowska
2013
Szkolenie: „Podstawy interwencji kryzysowej”  Agata Skiendzielewska
2015
Cykl Seminariów „Psychoterapia par” Krystyna Mierzejewska – Orzechowska
Seminarium „Stosowanie integracji w praktyce klinicznej” Polskie  Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
2017
Konferencja: „Psychoterapia w przeżywaniu żałoby. Żałoba w procesie psychoterapii”  Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”
Szkolenie „Psychoterapia z osobami z zaburzeniem schizoidalnym i narcystycznym”  Elinor Greenberg
2018
Seminarium: „Trauma a przekaz międzypokoleniowy” Małgorzata Kalinowska 
Seminarium: „Zjawowe obecności, doświadczenie traumy historycznej” Małgorzata Kalinowska
Konferencja naukowa: „Szukając oparcia. Osobowość zależna” Wydział Psychologii UW
Warsztaty szkoleniowe: „Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii”  Małgorzata Lambert
Warsztaty szkoleniowe: „Głębokość zaburzeń osobowości i dobór technik terapeutycznych w ujęciu Gestalt” Małgorzata Lambert
2019
Konferencja: „Terapia: co to zmienia?”  Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”
Seminarium szkoleniowe: „Praca na przeniesieniu w oparciu o diagnozę strukturalną” Małgorzata Lambert
Konferencja Trzech Sekcji: „Miłość, Zależność, Separacja” 
Wykład: „Lęk paniczny: napady strachu czy napady samotności? Dialog psychoterapii Gestalt i neurobiologii”  Gianni Francesetti
2020
Warsztaty szkoleniowe: „Jak podtrzymać radość i kreatywność w polu depresyjnym”  Jan Roubal
Webinar: „Kryzys – szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń” IIPG
Webinar: „O psychologii wdzięczności” IIPG
Webinar: „Relacja terapeutyczna na ekranie” IIPG
2021
Webinar: „Mindfulness w psychoterapii” IIPG 
Webinar: „Złość w procesie żałoby – jak ją zrozumieć i czerpać z niej siłę” Fundacja Nagle Sami
Konferencja online: „Dziecko. Para. Rodzina. Miejsce dziecka w umyśle pary i terapeutów” (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” i Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki CM UJ 
Webinar: „Jak zadbać o jakość snu? Profilaktyka bezsenności”  Fundacja Nagle Sami
2022
Konferencja Naukowa online „Psychoterapia w pandemii – w ujęciu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej” PTPG 
Warsztaty: „Ważność uważności w życiu i w psychoterapii Gestalt – warsztat pogłębiający umiejętności” PTPG
Warsztaty: „Hiperseksualność w gabinecie psychoterapeuty” PTPG
Konferencja: „Para między paradygmatami” Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” 
Szkolenie: „Jak pracować z lękiem w psychoterapii”  Anna Uściłowska 
Warsztaty: „Praca z doświadczeniem depresyjnym w terapii Gestalt”  Giovanni Turra
2023
Konferencja: „Kiedy nie wiem co powiedzieć -miejsce niewiedenia w warsztacie psychoterapeuty” Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” 
Warsztaty: „Terapia Gestalt w pracy z zaburzeniem borderline” Giovanni Turra