KWALIFIKACJE

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt. Mam za sobą 20 letni staż pracy w zawodzie. Pierwsze lata po studiach pracowałam w Pracowni Badań Psychologicznych,  szkoląc swój warsztat diagnostyczny i metodologiczny. Doświadczenie klinicznie i psychoterapeutyczne zdobywałam w czasie wieloletniej pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego w Legionowie, którą współtworzyłam. Staż kliniczny odbyłam na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego. Współpracuję także z Centrum Integracji Psychicznej i Somatycznej w Warszawie. Od 9 lat prowadzę praktykę prywatną.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dbam o własny rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych, treningach i seminariach warsztatowych i regularnie korzystając z superwizji. 
Prowadzę psychoterapię indywidualną w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym, korzystając także z dorobku innych nurtów. Pracuję z osobami pełnoletnimi. W sposób szczególny kieruję swoją ofertę do osób wysokowrażliwych / cierpiących z powodu depresji / mających trudność z uzyskaniem niezależności.

SZKOLENIA​

Wykształcenie

Studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa, 1994-2000)
Studia podyplomowe z Integralnej Profilaktyki  Uzależnień na UKSW (Warszawa, 2000-2002)
Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich  (Warszawa, 2005-2009)
Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (Kraków, 2012-2016) 

Staże

Staż w Poradni Anonimowej dla Młodzieży i Rodziców (Warszawa, 2000-2002)
Staż Kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego (Warszawa, 2014)

Treningi rozwojowe i self-experience

Trening Intrapsychiczny (Warszawa, 2006)
Trening Komunikacji (Warszawa, 2006)
Trening Terapeutyczny (Warszawa, 2007)
Grupa Balinta (Warszawa, 2008)
Grupa Balinta (Warszawa, 2009)
Warsztaty Teatralne (Warszawa, 2010-2011)
Trening Otwarcia (Kraków, 2013)
Trening Terapeutyczny (Warszawa, 2014)
Trening Psychoterapii Gestalt, (Warszawa, 2016)
Kurs redukcji stresu mindfulness MBSR (Warszawa, 2018)
Grupa genogramowa  (Kraków 2019-2020)
Kurs dietetyki (online, 2021)

Szkolenia, warsztaty i konferencje 

Szkolenie: „Psychoterapia poznawczo- behawioralna” (Warszawa, 2007)
Szkolenie: „Psychoterapia Psychoanalityczna”  (Warszawa, 2007)
Szkolenie: „Psychoterapia psychodynamiczna” (Warszawa, 2008)
„Warsztaty Umiejętności Terapeutycznych – techniki terapii grupowej ”  (Warszawa, 2008)
„Warsztaty Umiejętności Terapeutycznych – techniki psychoterapii integratywnej” (Warszawa, 2009)
Szkolenie: „Systemowa Terapia Rodzin” (Warszawa, 2009)
Szkolenie: „Podstawy interwencji kryzysowej”  (Warszawa, 2013)
Cykl Seminariów „Psychoterapia par” (Warszawa, 2015)
Seminarium „Stosowanie integracji w praktyce klinicznej” (PSiP, Warszawa, 2015) 
Konferencja: „Psychoterapia w przeżywaniu żałoby. Żałoba w procesie psychoterapii”  (Kraków, 2017)
Szkolenie „Psychoterapia z osobami z zaburzeniem schizoidalnym i narcystycznym” (Kraków, 2017)
Seminarium: „Trauma a przekaz międzypokoleniowy” (Czeladź, 2018)
Seminarium: „Zjawowe obecności, doświadczenie traumy historycznej” (Czeladź, 2018)
Konferencja: „Szukając oparcia. Osobowość zależna” (Warszawa, 2018)
Warsztaty szkoleniowe: „Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii”  (Warszawa, 2018)
Warsztaty szkoleniowe: „Głębokość zaburzeń osobowości i dobór technik terapeutycznych w ujęciu Gestalt” (Kraków, 2018)
Konferencja: „Terapia: co to zmienia?” (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”, Kraków, 2019)
Seminarium szkoleniowe: „Praca na przeniesieniu w oparciu o diagnozę strukturalną” (Kraków, 2019)
Konferencja Trzech Sekcji: „Miłość, Zależność, Separacja” (Warszawa, 2019)
Wykład: „Lęk paniczny: napady strachu czy napady samotności? Dialog psychoterapii Gestalt i neurobiologii” (Warszawa, 2019)
Warsztaty szkoleniowe: „Jak podtrzymać radość i kreatywność w polu depresyjnym” (Łódź, 2020)
Webinar: „Kryzys – szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń” (IIPG, online, 2020)
Webinar: „O psychologii wdzięczności” (IIPG, online, 2020)
Webinar: „Relacja terapeutyczna na ekranie” (IIPG, online, 2020)
Webinar: „Mindfulness w psychoterapii” (IIPG, online, 2021)
Webinar: „Złość w procesie żałoby – jak ją zrozumieć i czerpać z niej siłę” (Fundacja Nagle Sami, online, 2021)
Konferencja online: „Dziecko. Para. Rodzina. Miejsce dziecka w umyśle pary i terapeutów” (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” i Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki CM UJ, online, 2021)
Webinar: „Jak zadbać o jakość snu? Profilaktyka bezsenności” (Fundacja Nagle Sami, online, 2021)
Konferencja Naukowa online „Psychoterapia w pandemii – w ujęciu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej” (PTPG, 2022)
Warsztaty: „Ważność uważności w życiu i w psychoterapii Gestalt – warsztat pogłębiający umiejętności” (PTPG, 2022)
Warsztaty: „Hiperseksualność w gabinecie psychoterapeuty” (PTPG, 2022)
Konferencja: „Para między paradygmatami” (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” Kraków, 2022)
Szkolenie: „Jak pracować z lękiem w psychoterapii” (Warszawa, 2022)
 
Close Menu