OFERTA

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, które ma na celu określenie istoty problemów oraz uzgodnienie właściwej strategii pomocy. Efektem konsultacji może być decyzja o podjęciu psychoterapii. 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA ma charakter systematycznych spotkań (sesji) z psychoterapeutą, zwykle raz w tygodniu. Psychoterapia może trwać od kilku miesięcy (krótkoterminowa) do kilku lat (długoterminowa), zależy to od natury problemów i oczekiwań pacjenta. Zasady współpracy oraz szczegółowe cele psychoterapii określa kontrakt, zawierany między terapeutą a pacjentem na pierwszych sesjach. 

PSYCHOTERAPIA ONLINE – psychoterapia odbywa się za pośrednictwem wybranych systemów teleinformatycznych, szczególnie w czasie zagrożenia epidemiologicznego lub gdy bezpośredni kontakt w gabinecie nie jest możliwy. Warunkiem skorzystania z tej formy psychoterapii jest dostęp do sprzętu pozwalającego na łączność za pomocą aplikacji czy platform online (np. Skype, Zoom) oraz dysponowanie na czas sesji bezpiecznym miejscem, bez obecności osób trzecich.