OFERTA

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, które ma na celu określenie istoty problemów oraz uzgodnienie właściwej strategii pomocy. Efektem konsultacji może być decyzja o podjęciu psychoterapii. 200zł/60 minut

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA ma charakter systematycznych spotkań (sesji) z psychoterapeutą, zwykle raz w tygodniu. Psychoterapia może trwać od kilku miesięcy (krótkoterminowa) do kilku lat (długoterminowa), zależy to od natury problemów i oczekiwań pacjenta. Zasady współpracy oraz szczegółowe cele psychoterapii określa kontrakt, zawierany między terapeutą a pacjentem na pierwszych sesjach. 200zł/50 minut

PSYCHOTERAPIA ONLINE – psychoterapia odbywa się za pośrednictwem wybranych systemów teleinformatycznych, szczególnie w czasie zagrożenia epidemiologicznego lub gdy bezpośredni kontakt w gabinecie nie jest możliwy. Warunkiem skorzystania z tej formy psychoterapii jest dostęp do sprzętu pozwalającego na łączność za pomocą aplikacji czy platform online (np. Skype, Zoom) oraz dysponowanie na czas sesji bezpiecznym miejscem, bez obecności osób trzecich. 200zł/50min