OFERTA

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, które ma na celu określenie istoty problemów oraz uzgodnienie właściwej strategii pomocy. Efektem konsultacji może być decyzja o podjęciu psychoterapii.

Cena 140 zł

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA ma charakter systematycznych spotkań (sesji) z psychoterapeutą, zwykle raz w tygodniu. Psychoterapia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, zależy to od natury problemów i oczekiwań pacjenta. Zasady współpracy oraz szczegółowe cele psychoterapii określa kontrakt, zawierany między terapeutą a pacjentem na pierwszych sesjach.

Cena 140 zł

BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA OSÓB DDA/DDD – szczegóły oferty mailowo lub telefonicznie

Foto: d.maliszewska

OFERTĘ PSYCHOTERAPII W SPOSÓB SZCZEGÓLNY KIERUJĘ DO OSÓB:

Wysokowrażliwych

Doświadczających przeszkód w realizacji swojego artystycznego potencjału

Odczuwających osamotnienie i niezrozumienie

Przeżywających trudności z uzyskaniem separacji i niezależności

Zmagających się z zaburzeniami depresyjnymi

Nie radzących sobie z emocjami lub ich brakiem

Mających trudności z wchodzeniem w bliskie relacje

Zmagających się z niezrozumiałymi objawami somatycznymi

DDA/DDD

60+

Close Menu