Jestem wystarczająca/y

Niestabilny obraz własnej osoby, niepewność co do tego kim jestem i kim mogę być, skrajności w myśleniu o sobie – od beznadziejny do wyjątkowy, poszukiwanie potwierdzenia siebie na zewnątrz, częste doświadczanie wstydu, porównywanie się, pokazywanie siebie w sposób zgodny z domniemanymi oczekiwaniami, koncentracja na zaspokajaniu potrzeb innych osób, unikanie brania odpowiedzialności, brak satysfakcji i zadowolenia z siebie przy osiąganiu celów, przepracowywanie się, obawa przed porażką… to niektóre przejawy problemów z poczuciem własnej wartości.

Osobom, które chcą zobaczyć siebie jak w lustrze, i zrobić mały krok ku akceptacji siebie w prawdzie, proponuję warsztatową formę pracy. Zapraszam do zaglądania do zakładki OFERTA.

DM

Close Menu